JuCoach

KinderCoaching

Tieners en huiswerk, waarom dit soms niet goed samengaat

Herken je  dit? Je tienerzoon of dochter haalt slechte cijfers op school, maar lijkt maar niet te veranderen in zijn huiswerkgedrag.

Het weinig tijd besteden aan huiswerk kan door de omgeving worden geïnterpreteerd als onwil. Er kunnen echter factoren meespelen waardoor het maken van huiswerk niet lukt.

huiswerk Het is als basis belangrijk dat een kind gemotiveerd is. Je kunt gemotiveerd zijn vanuit jezelf maar ook doordat je gemotiveerd wordt van buitenaf. Motivatie van buitenaf (denk aan belonen)  kan goed werken bij een tiener omdat hij in deze fase van zijn leven extra gevoelig is voor beloningen die snel na zijn inspanning volgen. Het nadeel van motivatie van buitenaf is dat het een minder lang effect heeft omdat de motivatie niet uit de tiener zelf komt. Als een tiener niet gemotiveerd is heeft dit vaak te maken met iets dat hem remt. De motivatie van binnenuit (intrinsieke motivatie) is er dan niet voor hem. Het kan helpen om te achterhalen of er een remming is die hem niet motiveert.

Remmingen die mee kunnen spelen zijn:

Onkunde: De tiener heeft nooit geleerd hoe hij moet leren. Wanneer dit het probleem is zal hij in zijn huiswerk vastlopen. Wat kan helpen is te observeren hoe je kind zijn huiswerk maakt en hoe hij leert.  Wanneer hij tegen problemen aanloopt kun je hem begeleiden. Belangrijk hierbij is wel dat het huiswerk niet voor hem gemaakt wordt. Bij het begeleiden krijgt het kind handvatten op de momenten dat hij vastloopt.

Plannen: Veel tieners kunnen lange termijn gevolgen nog niet goed overzien. Dit heeft gevolgen voor het goed kunnen plannen. Vaak leren en maken ze het liefst alles een dag van te voren. Samen bekijken hoe het kind zijn huiswerk inplant is een manier om inzicht te krijgen in hoeverre dit zelf lukt. Mocht je kind dit moeilijk vinden dan kun je hem in stapjes hierin helpen. Bespreek met hem wanneer hij het prettigst leert en hoeveel dagen hij denkt nodig te hebben om iets te leren. Laat hem zelf ondervinden of zijn planning werkt en evalueer wat het plannen hem heeft opgeleverd en wat aangepast kan worden. Zo komt hij zelf tot inzichten.

-Zorgen, een tiener krijgt steeds meer een eigen leven naast het leven met het gezin. Hij heeft ook vaak minder de behoefte om dingen met zijn ouders te delen. Dit is een gezonde ontwikkeling, maar kan er ook voor zorgen dat een ouder weinig zicht heeft op het leven van zijn kind en zijn eventuele onzekerheden, zorgen of problemen. Problemen/onzekerheden in het dagelijks leven beïnvloed vaak negatief het huiswerkgedrag. Praten met een tiener kan lastig zijn. Wat kan helpen is om de gesprekken ontspannen te houden. Een luisterend oor bieden zonder veroordelend te zijn.

-Niveau is niet passend: Soms zit een kind op een hoger niveau dan hij aankan, waardoor het huiswerk te moeilijk is. Wanneer dit het geval is zal uw kind snel overvraagd worden. andersom kan ook, als het niveau te makkelijk is wordt huiswerk vaak niet goed gemaakt of geleerd omdat het kind onder gestimuleerd wordt. Wanneer bovengenoemde punten niet een probleem lijken te zijn is het goed om na te gaan of het niveau passend is.

Er zijn verschillende instanties die naast de ouder ook kunnen helpen. Denk aan huiswerkbegeleiding of begeleiding vanuit school. Coaching kan helpen op het gebied van het stimuleren van de motivatie, door te werken aan zelfinzicht en de tiener te begeleiden bij het zelfstandig kunnen bedenken van oplossingen.

Kortom als een tiener niet gemotiveerd is kan het helpen om te onderzoeken waar dit vandaan komt. als ouder sta je er gelukkig niet alleen voor. Er zijn instanties zoals school die hierin ondersteuning kunnen bieden mocht je er als ouder niet uitkomen.

Reacties zijn gesloten.