JuCoach

KinderCoaching

Een verlegen of introvert kind, herken jij het verschil?

Een verlegen of introvert kind, wat is het verschil? We halen het snel door elkaar, maar is dit ook hetzelfde?

Verlegenheid:
Verlegen zijn is een gevoel. Veel kinderen (ook nog volwassenen) voelen zich wel een keer verlegen. Denk maar aan een kind dat dicht bij je blijft als hij op een drukke verjaardag binnenkomt. Verlegenheid is het moeilijk/spannend vinden van het maken van spontaan contact met andere mensen of kinderen. Het kind ervaart hier een remming in. Hij is dus onzeker door de situatie waar hij op dat moment inzit. Je verlegen voelen kan door verschillende omstandigheden komen:
– Het kan bij de leeftijd horen. Een puber kan bijvoorbeeld door zijn onzekerheid en veranderende hormonen in deze periode zich verlegen gaan gedragen.  
-Kinderen die gevoeliger zijn voor veranderingen, kunnen in nieuwe sociale situaties angstiger zijn en hierdoor zich verlegen gaan gedragen.
-Te hoge eisen aan jezelf stellen, als je geen realistische verwachtingen van jezelf hebt in het contact met anderen dan wordt je hier onzeker van, omdat je niet voldoet aan je eigen eisen. Deze onzekerheid kan verlegen gedrag uitlokken.  
-Het hebben van weinig ervaring in sociaal contact.

Introvert zijn
Introvert zijn is een stukje dat hoort bij het karakter van het kind. Een introvert kind haalt de energie uit zichzelf. Ze zijn vaak gevoeliger voor de indrukken om hun heen en kunnen heel goed zichzelf vermaken. Een extravert kind krijgt juist energie van mensen/kinderen om zich heen. Het is niet zo dat een introvert kind daardoor geen contact met andere mensen of kinderen kan maken. Dit kind kiest er bewust voor om bijvoorbeeld alleen te spelen. Een kind dat zich verlegen voelt wilt wel dat sociale contact maken maar durft het niet of weet niet hoe hij dat moet doen. Een extravert kind kan dus ook verlegen worden als hij in een sociale situatie komt waar hij aan wilt meedoen, maar niet weet hoe hij dit moet aanpakken.

Kortom iemand die introvert is, zal voor de buitenwereld meer op zichzelf zijn, maar maakt deze keuze omdat hij dat zelf wilt. Verlegen zijn is een gevoel op een moment waar het kind niet voor kiest. Hij is om wat voor reden dan ook op dat moment onzeker in het sociale contact. Op het eerste gezicht kan het een met het andere worden verward, hierdoor kan je kind verkeerd worden ingeschat. Weten wat hier het verschil in is maakt het makkelijker om het te herkennen en onderscheid hierin te maken.
  
Valkuil verlegenheid:
Een valkuil bij een verlegen kind kan zijn dat hij een stempel hierin krijgt. Het kind kan het idee krijgen dat het bij zijn karakter hoort en dat dit niet veranderd kan worden. Als een kind dit stempel krijgt dan zal hij de rol van het verlegen kind steeds meer zelf gaan invullen. Als verlegen gedrag zich naar steeds meer situaties uitbreidt dan kan het kind in een vicieuze cirkel komen. Het wordt dan lastiger om dit gedrag te veranderen.

Herken je verlegen gedrag bij je kind en zou je graag meer informatie willen over wat je als ouder hierin kan doen voor je kind? Vraag dan de gratis brochure over verlegenheid aan, deze wordt dezelfde dag nog opgestuurd naar je e-mailadres.

Ja, ik wil graag de brochure over verlegenheid!

Reacties zijn gesloten.